مقوا جعبه شمع

جعبه شمع کرافت، جعبه شمع گرد, round candle boxes, candle package box.